En liten uppdatering om läget..

Hej bloggen,

Allting flyter på ordentligt nu med projektet. Vi har koll på vad för slags organisationer vi vill tala med och har inlett en liten dialog med några utav dem.

Vi har haft en del problem med att nå vissa, då många av dem saknar aktuella mailadresser på sina hemsidor och då vi inte hittar ett annat sätt att nå dem på, har vi inte inte kunnat få kontakt med dem. Vi har valt att lägga dem åt sidan och fokusera mycket på de vi faktiskt kan få tag i, men det blir problematiskt när fler och fler saknar aktuella adresser.

Nu ska vi fortsätta jobba och vi ska bättra oss med bloggandet!

Kramizar,

Fanny & Emma

Annonser

Seminarium!

Hej alla som läser vår blogg!

I skrivande stund förbereder vi oss inför vårt första seminarum som vi ska ha tillsammans med resten av klassen. Seminariet är uppdelat i två delar och den första äger rum redan nu på fredag.

Den första delen innebär helt enkelt att alla projektgrupper ska presentera sina projektidéer och sina gymnasiearbeten. Man ska alltså pitcha sitt projekt och få resten av grupperna att förstå hur underbart ens projekt är (typ..)! Den andra delen kommer veckan efter och där ska man alltså opponera mot en grupp som man blivit tilldelad. Ge konstruktiv kritik, hjälpa varandra att utvecklas och annat smått och gott som är sjukt entreprenöriellt (är det ens ett ord?). 

Det första seminariet ska bli kul och väldigt nyttigt. Man får tips, samtidigt som man får höra om alla andras projekt och idéer, vilket är superintressant! 

 

Det vi kommer att fokusera på under vår presentation är främst att upplysa om problem som vårt projekt kommer hjälpa till att lösa, förklara hur viktigt det är och förhoppningsvis lära åhörarna något nytt om kvinnors och flickors situation runt om i världen!

 

Ha en fortsatt trevlig onsdag!/

Emma & Fanny

Project XX

Många flickor lärs i tidig ålder att de saknar rätten till skolgång, rätten till att bestämma över sitt eget liv och vad de vill göra med det. De lär sig att de helt enkelt inte är värda lika mycket som män och pojkar. 
Dessa orättvisor lever vidare från generation till generation och präglas så djupt in i ryggmärgen på alla utsatta kvinnor och flickor, att man ofta inte tänker på vilket ofantligt förtryck det är. Detta är det största hotet mot vårt fria samhälle och inte minst mot ett hållbart samhälle.

Därför var det självklart för oss att starta ett projekt med målet att hjälpa utsatta kvinnor och flickor överallt i världen och stå upp för deras rättigheter.

I vårt projekt kommer vi under en period inkluderas i Girls’ Globe, för att underlätta och effektivisera deras arbete genom en databas där vi kommer att ge stöd i form av kartläggning av rekrytering av organisationer som arbetar för flickor och kvinnors rättigheter. 
Det betyder att organisationers arbete kommer att uppmärksammas i vår databas vilket gör att det blir lättare för dem att synas, hitta varandra och hjälpa varandra. Att kunna samarbeta för att nå mål är något som är oerhört viktigt, eftersom man kan dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

Bild

Mötesprotokoll från möte 4

Veckomöte

 

Mötesprotokoll fört vid veckomöte med projektgruppen för ”Project XX”

 

Datum: 25/11 2013

Tid: 10.30

Plats: Kongresscenter, ProCivitas, Helsingborg

Närvarande vid mötet: Fanny Fredin och Emma Fazlic

 

 1. Mötet öppnas av Emma Fazlic
 2. Till ordförande väljs Fanny Fredin
 3. Till protokollförare väljs Fanny Fredin
 4. Till justeringskvinna väljs Emma Fazlic
 5. Ärende 1:

  Mappning påbörjas idag. Organisationer har tittats ut.

 6. Ärende 2:

  Bloggningen börjar på allvar, på vår egen plattform. Alldeles strax kommer vi även börja på Girls’ Globe.

 7. Ärende 3:

  Kommande seminarum planeras. Presentation sammanställs, och dylikt.

 8. Nytt ärende:

  Fortsätta diskutera mappning, fortsatt förberedelse för seminarium 1 och kontinuerlig bloggning.

 9. Kommande möte hålls:

  Onsdagen den 4 december 2013 på Billeplatsen 1, Helsingborg.

 10. Mötet avslutades.

Mötesprotokoll från möte 3

Veckomöte

 

Mötesprotokoll fört vid veckomöte med projektgruppen för ”Project XX”

 

Datum: 13/11 2013

Tid: 13.30

Plats: Billeplatsen 1, Helsingborg

Närvarande vid mötet: Fanny Fredin och Emma Fazlic

 

 1. Mötet öppnas av Fanny Fredin
 2. Till ordförande väljs Emma Fazlic
 3. Till protokollförare väljs Emma Fazlic
 4. Till justeringskvinna väljs Fanny Fredin
 5. Ärende 1:

  Projektplanens kommande deadline. Skicka ut vår nästan färdiga plan till olika intressenter, bland annat Julia, för läsning. Få feedback, ändra.

 6. Ärende 2:

  Diskussion kring geografiskt område för mappning.

 7. Nytt ärende:

  Påbörja mappning, ta kontakt med organisationer.

 8. Kommande möte hålls:

  Måndagen den 25 november 2013 på Kongresscenter, ProCivitas i Helsingborg.

Mötet avslutades.

Mötesprotokoll från möte 2

Veckomöte

 

Mötesprotokoll fört vid veckomöte med projektgruppen för ”Projekt med Girls’ Globe”

 

Datum: 4/11 2013

Tid: 10.45

Plats: ProCivitas KC, Helsingborg

Närvarande vid mötet: Fanny Fredin och Emma Fazlic

 

 1. Mötet öppnas av Emma Fazlic
 2. Till ordförande väljs Fanny Fredin
 3. Till protokollförare väljs Fanny Fredin
 4. Till justeringskvinna väljs Emma Fazlic
 5. Ärende 1:

  Diskussion kring projektplanen. Fortsätta skriva på den tillsammans.

 6. Ärende 2:

  Diskussion kring projektnamnet. Nytt namn klubbades genom; Project XX. (XX står för de kvinnliga kromosomerna)

 7. Ärende 3:

  Diskussion angående mappning av organisationer. Tematiskt område bestämt, behandlar numera barnäktenskap, barngraviditet och dylikt.

 8. Nytt ärende:

  Skriva klart projektplan.

 9. Kommande möte hålls:

  Onsdagen den 13 november 2013 på Billeplatsen 1 i Helsingborg.

Mötet avslutades.

Mötesprotokoll från vårt första riktiga möte!

Veckomöte

 Mötesprotokoll fört vid veckomöte med projektgruppen för ”Projekt med Girls’ Globe”

Datum: 31/10 2013
Tid: 11.00
Plats: Café Sorl, Friisgatan, Malmö
Närvarande vid mötet: Fanny Fredin, Julia Wiklander och Emma Fazlic

 1. Mötet öppnas av Fanny Fredin
 2. Till ordförande väljs Emma Fazlic
 3. Till protokollförare väljs Emma Fazlic
 4. Till justeringskvinna väljs Fanny Fredin
 5. Ärende 1:

  Diskussion kring tematiskt och geografiskt område för mappning av organisationer.

 6. Ärende 2:

  Genomgång kring bloggande, Google drive, WordPress och andra sociala medier. Dess betydelse diskuterades och det framkom att vi skulle starta två bloggar; en privat och en för Girls’ Globe.

 7. Ärende 3:

  Vi diskuterade även huruvida vi skulle genomföra en betydelsefull resa inom projektet eller ej. Vi kom fram till att vi skulle tänka mer på vart vi skulle åka och hur det skulle finansieras.

 8. Ärende 4:

  Mycket tankar kring gymnasiearbetet och uppsatsen. Kom fram till att dra nytta av projektet och försöka skriva en uppsats utifrån det vi lärt oss på resan.

 9. Nytt ärende:

  Bestämma tematiskt område för mappning av organisationer.

 10. Kommande möte hålls:

  Måndagen den 4 november 2013 på Kongresscenter ProCivitas i Helsingborg.

  11. Mötet avslutades.