Gymnasiearbete seminarium 2

Nu har vi påbörjat vår vetenskapliga rapport och valet föll på att jämföra flickors rättigheter i Sverige och Bangladesh.
Vi har delat upp vårt arbete på följande sätt…

Emma:
Bakgrund
Syfte och mål
Frågeställningar

Fanny:
Avgränsningar
Metod, Material (källor)
Avhandling

När vi skriver vårt gymnasiearbete ska vi använda oss utav den information och kunskap vi fått genom vår mappning av organisationer som arbetar för flickor och kvinnors rättigheter eftersom vi inkluderat Bangladesh även där.

/Fanny

Annonser