Mejl till organisationerna

Hello everybody!

Nedanstående kan ni läsa hur våra mejl som vi skickat ut till de organisationer i mappningen varit formulerade 😀 

 
To whom it may concern,
 
We are writing to you as representatives from Girls’ Globe (http://girlsglobe.org), an organisation with the mission to raise awareness and educate others about global issues concerning the rights, health and empowerment of women and girls.
 
Girls’ Globe has recently released a project with the mission to create a platform where organizations can network and help each other grow and reach their goals. The platform is based online and accessible for everyone with an internet connection. Naturally, your participation would be much appreciated since it is voluntary and free of charge. You participation will only require you to fill out an online based form and answer questions about your organization. 
 
The perks of being involved in this network are many, but here are a few examples: 
 
– Your organization will receive more attention, both from other organization and companies.
– You will be able to see how other people work, get help from others and evolve your organization.
– Your organization’s goals will be easier to reach, because you will be able to coorporate with others and you will have greater efficiency when you have the help of others.
 
If you would like to join the platform and become a part of the Girls’ Globe network, log on to  
http://girlsglobe.org/join-the-network/ and fill out the form and then you will be all set to start networking! 
 
If you have any further questions about Girls’ Globe, the participation or about us, please do not hesitate to contact us. We will gladly answer your questions.
 
Best regards, 
 
Fanny Fredin / Emma Fazlic
fafr1.pch@procivitas.se / emfa.pch@procivitas.se 
Student at ProCivitas Privata Gymnasium in Helsingborg, Sweden.
Representative of Girls’ Globe
 
Annonser

Mötesprotokoll från möte 11

Veckomöte

 

Mötesprotokoll fört vid veckomöte med projektgruppen för ”Project XX”

 

Datum: 12/3 2014

Tid: 13.30

Plats: Billeplatsen 1, ProCivitas, Helsingborg

Närvarande vid mötet: Fanny Fredin och Emma Fazlic

 

 1. Mötet öppnas av Emma Fazlic
 2. Till ordförande väljs Fanny Fredin
 3. Till protokollförare väljs Fanny Fredin
 4. Till justeringskvinna väljs Emma Fazlic
 5. Ärende 1:

  Efter opponeringen på vårt arbete har vi fått en del synpunkter på vad vi kan förbättra. I framtiden skall vi ändra det i vårt arbete och dra nytta av vår opponent för att göra så bra av oss som möjligt.

 6. Ärende 2:

  Mappningen fortsätter som vanligt.

 7. Nytt ärende:

  Frågan om huruvida vi ska avsluta mappningen, gymnasiearbetet och allmänt kring projektåret.

 8. Kommande möte hålls:

  Söndagen den 23 mars 2014 på Stadsbiblioteket, Helsingborg.

 9. Mötet avslutades.

 

 

 

Protokollförare:

Fanny Fredin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesprotokoll från möte 10

Veckomöte

 

Mötesprotokoll fört vid veckomöte med projektgruppen för ”Project XX”

 

Datum: 26/2 2014

Tid: 13.30

Plats: Billeplatsen 1, ProCivitas, Helsingborg

Närvarande vid mötet: Fanny Fredin och Emma Fazlic

 

 1. Mötet öppnas av Emma Fazlic
 2. Till ordförande väljs Fanny Fredin
 3. Till protokollförare väljs Fanny Fredin
 4. Till justeringskvinna väljs Emma Fazlic
 5. Ärende 1:

  Återkoppling med vissa organisationer, information om deras arbete och vi har pratat en del om nätverket. Vi har även fått den färdiga enkäten från Girls’ Globe där organisationerna kan fylla i sina uppgifter och officiellt bli en del av Girls’ Globe databasen/nätverket.

 6. Ärende 2:

  Seminarium 2 har uppkommit på schemat och förberedelser inför det har diskuterats. Vi har kollat över våra punkter till gymnasiearbetet och kommit långt på de inledande bitarna kring källor och metoder.

 7. Nytt ärende:

  Opponering och redovisning av vårt gymnasiearbete på seminarum 2 och fortsatt mappning.

 8. Kommande möte hålls:

  Onsdagen den 12 mars 2014 på Billeplatsen 1, Helsingborg.

 9. Mötet avslutades.

 

 

 

Protokollförare:

Fanny Fredin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesprotokoll från möte 9

Veckomöte

 

Mötesprotokoll fört vid veckomöte med projektgruppen för ”Project XX”

 

Datum: 5/2 2014

Tid: 14.00

Plats: Billeplatsen 1, ProCivitas, Helsingborg

Närvarande vid mötet: Fanny Fredin och Emma Fazlic

 

 1. Mötet öppnas av Emma Fazlic
 2. Till ordförande väljs Fanny Fredin
 3. Till protokollförare väljs Fanny Fredin
 4. Till justeringskvinna väljs Emma Fazlic
 5. Ärende 1:

  Fortsätta med de tidigare punkterna, allt går enligt schema. Åter igen problem med vissa organisationer som man inte kan nå, men vi hoppar över dem tills vi hittar ett nytt sätt att nå dem på.

 6. Ärende 2:

  Lite datum som vi skall hålla i framtiden:

  Projektrapport – efter påsk

  Gymnasiearbete – påsklovet

  Organisationer – så länge vi hittar organisationer och tycker det är kul

 7. Nytt ärende:

  Återkoppling med vissa organisationer, upprätthålla kontakten och få ut länkarna med enkäten.

 8. Kommande möte hålls:

  Onsdagen den 26 februari 2014 på Billeplatsen 1, Helsingborg.

 9. Mötet avslutades.

 

 

 

Protokollförare:

Fanny Fredin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesprotokoll från möte 8

Veckomöte

 

Mötesprotokoll fört vid veckomöte med projektgruppen för ”Project XX”

 

Datum: 22/1 2014

Tid: 15.00

Plats: Billeplatsen 1, ProCivitas, Helsingborg

Närvarande vid mötet: Fanny Fredin och Emma Fazlic

 

 1. Mötet öppnas av Emma Fazlic
 2. Till ordförande väljs Fanny Fredin
 3. Till protokollförare väljs Fanny Fredin
 4. Till justeringskvinna väljs Emma Fazlic
 5. Ärende 1:

  Vi har sedan förra mötet haft mycket att göra, men försökt klämma in ett eller två inlägg som är relevanta och inte bara ”för att” blogga.

 6. Ärende 2:

  Fortsatt arbete med mappningen, allt flyter på väl. 

 7. Ärende 3:

  Inget nytt kring gymnasiearbetet, arbetet flyter på.

 8. Nytt ärende:

  Fortsätta som tidigare, prata om vad som skall göras i framtiden.

 9. Kommande möte hålls:

  Onsdagen den 5 februari 2014 på Billeplatsen 1, Helsingborg.

 10. Mötet avslutades.

 

 

 

Protokollförare:

Fanny Fredin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesprotokoll från möte 7

Veckomöte

 

Mötesprotokoll fört vid veckomöte med projektgruppen för ”Project XX”

 

Datum: 8/1 2014

Tid: 10.00

Plats: Billeplatsen 1, ProCivitas, Helsingborg

Närvarande vid mötet: Fanny Fredin och Emma Fazlic

 

 1. Mötet öppnas av Emma Fazlic
 2. Till ordförande väljs Fanny Fredin
 3. Till protokollförare väljs Fanny Fredin
 4. Till justeringskvinna väljs Emma Fazlic
 5. Ärende 1:

  Efter ett långt uppehåll med jullov och nedstressning, är vi seriösa med att ta bloggandet till en ny nivå, med kontinuerlig bloggning.

 6. Ärende 2:

  Organisationsmappningen har vi haft ett juluppehåll med, men från och med idag sätter vi igång igen.  

 7. Ärende 3:

  Lägga upp ett schema kring gymnasiearbetet. Sikta på att vara klara med de inledande delarna, de avslutande och faktainsamlingen till 1 april. Därefter skall delarna kring avhandling, diskussion och slutsats vara det enda vår fokus ligger på kring arbetet.

 8. Nytt ärende:

  Blogga mer, mappa mer och jobba med gymnasiearbetet.

 9. Kommande möte hålls:

  Onsdagen den 22 januari 2014 på Billeplatsen 1, Helsingborg.

 10. Mötet avslutades.

 

 

 

Protokollförare:

Fanny Fredin

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesprotokoll från möte 6

Veckomöte

 

Mötesprotokoll fört vid veckomöte med projektgruppen för ”Project XX”

 

Datum: 18/12 2013

Tid: 14.00

Plats: Koppi, ProCivitas, Helsingborg

Närvarande vid mötet: Fanny Fredin och Emma Fazlic

 

 1. Mötet öppnas av Emma Fazlic
 2. Till ordförande väljs Fanny Fredin
 3. Till protokollförare väljs Fanny Fredin
 4. Till justeringskvinna väljs Emma Fazlic
 5. Ärende 1:

  Följa upp mappningen. Vi har fortfarande lite problem med att nå vissa organisationer på grund av att de saknar fungerande mailadresser, vi letar efter nya sätt att nå dem.

 6. Ärende 2:

  Vi har diskuterat kring gymnasiearbetet och beslutat oss för att endast göra en komparativ studie mellan Bangladesh och Sverige gällande barnäktenskap. Vi har fått intressant material från Julia som handlar om ”motherhood in childhood”, som också kopplas till barnäktenskap. Rapporter från FN, organisationernas egen statistik och även en hel del från tidningar, exempelvis BBC.

 7. Ärende 3:

  Åter igen har bloggandet fallit bakom schema. Det har varit mycket i skolan och vi siktar på att förbättra oss nu.

 8. Nytt ärende:

  Komma igång med bloggandet, fortsätta med organisationer och lägga upp plan för gymnasiearbetet och komma igång med det efter jullovet.

 9. Kommande möte hålls:

  Onsdagen den 8 januari 2014 på Billeplatsen 1, Helsingborg.

 10. Mötet avslutades.

 

 

 

Protokollförare:

Fanny Fredin